Uitkomsten Algemene ledenvergadering (ALV) maandag 7 december 2015

Uitkomsten Algemene ledenvergadering (ALV) maandag 7 december 2015

Het bestuur heeft op een redelijk bezochte ALV verantwoording afgelegd over het gevoerde (financiële) beleid en het nieuwe jaarplan 2016 gepresenteerd.

De stukken zijn allemaal goedgekeurd en aangenomen.

Er zijn veel vragen gesteld over het gevoerde beleid en de financiële positie van de vereniging.

Het bestuur heeft groen licht gekregen van de aanwezige leden om door te gaan op de ingeslagen weg. In het eerste kwartaal van 2016 wordt er een meerjarenplan opgesteld dat in maart/april zal worden gepresenteerd op de volgende ALV.

Je kunt de stukken nalezen op de website. Het verslag zal binnenkort ook beschikbaar zijn.

Heb je n.a.v. de stukken of de ALV vragen of wilt je met ons mee doen bij het opstellen van het meerjarenplan meldt je dan aan dat kan via een van de mailadressen op de website of door je aan te melden in The Jump-inn aan de bar.

Met vriendelijke groet

Het bestuur van HBV The Jumpers

/ Nieuws

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *