Beste Jumpers,

Op 29 juni is er tijdens de algemene ledenvergadering van HBV The Jumpers een nieuw bestuur gekozen. Het bestuur zoals die per 29 juni is samengesteld ziet er als volgt uit:

Voorzitter: Ton de Gier

Vice-voorzitter: Shairon Nieuw

Secretaris: Frank Hoekemeijer

Penningmeester: Vacature

Voorzitter Technische commissie: Shairon Nieuw

Ledenadministratie: Frank Hoekemeijer

Wedstrijdsecretariaat: Sebastiaan Hofer

Voorzitter PR commissie: Bas Mons

Kantinecommissie: Vacature

Commissie van beroep Sjoerd Klompmaker

Het nieuwe bestuur bedankt het afgetreden bestuur voor alle inzet en verdiensten.

Voor een aantal commissies en voor de functie van penningmeester worden gemotiveerde en gezellige ouders of leden gezocht. Schroom niet om te informeren naar een van de functies. Het nieuwe bestuur is met veel enthousiasme gestart en wil op een transparante en verbindende wijze HBV The Jumpers het aankomende seizoen dienen.  Wilt u of jij dat ook mail of bel ons dan!

Tijdelijk mailadres aldegier@hotmail.com of telefoon 06-12566794

Met vriendelijke groet namens het hele bestuur

Ton de Gier

Voorzitter HBV The Jumpers