Aan alle leden en/of ouders/verzorgers,

Op maandagavond 3 oktober om 19:30 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in de kantine van onze Sporthal ’t Zandje. Tijdens deze ALV zal het bestuur het verslag uitbrengen van afgelopen seizoen. Vooral zullen de financiële resultaten worden gepresenteerd en ter goedkeuring worden voorgelegd. Ook zal het meerjarenplan worden besproken en kan iedereen vragen stellen aan alle bestuursleden.

Agenda ALV, Financieel Jaarrapport 2015-2016, Jaarrapportage 2015-2016 en Jaarplan 2016-2017

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit hierbij aanwezig te zijn en mee te beslissen over onze vereniging!