Op maandag 20 maart 2017 vindt onze halfjaarvergadering plaats in de kantine van Sporthal ‘t Zandje. Op deze Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt teruggeblikt op het gevoerde beleid en het contributievoorstel aan de leden voorgelegd voor het nieuwe seizoen. Er is ook een vooruitblik door de technische commissie over de indeling van teams in de nieuwe competitie.

Er is deze avond uiteraard ook gelegenheid om vragen te stellen aan het bestuur.

Download agenda