Beste Jumpers,

Voor de aankomende drie jaar willen een meerjarenbeleidsplan opstellen. Het bestuur heeft samen met de commissies daar over nagedacht en dat heeft geleid tot een concept dat nog op veel punten moet worden aangevuld. De leden en iedereen die The Jumpers een warm hart toedraagt willen we maandagavond op de ALV betrekken en dan daarna het plan verder afmaken. Het concept meerjarenplan heeft dan ook de werktitel praatstuk meegekregen.

Met vriendelijke groet,
HBV The Jumpers