Op de Algemene Ledenvergadering van 3 oktober 2016 is er een nieuwe opzegdatum voor het beëindigen van het lidmaatschap vastgesteld. Leden die het volgende seizoen niet meer willen basketballen moeten daardoor vóór 1 april schriftelijk, per mail of per brief, het lidmaatschap opzeggen.

We willen natuurlijk graag dat iedereen blijft bij onze gezellige en sportieve vereniging in het volgende seizoen!

Maar leden die twijfelen of ze het volgende seizoen wel weer willen basketballen doen er verstandig aan om het lidmaatschap te beëindigen. Als er namelijk op 1 april of daarna wordt opgezegd bestaat er voor het volgende seizoen contributie plicht.

Mocht je besluiten om op te zeggen en je later weer als nieuw lid aan te melden is er wel opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.