Noteer alvast in je agenda. Op 20 mei houden we onze jaarlijkse ouder-kind toernooi. Aansluitend een lekkere BBQ voor de ouder-kindtoernooi deelnemers en onze vrijwilligers en sluiten wij de dag af met de Euro Party georganiseerd door de U22 spelers.
Detail volgt.