Klaas Tiems is unaniem gekozen tot penningmeester.

De nieuwe contributie bedragen voor het seizoen 2017-18 zijn vastgesteld.

Artikel 79 van het huishoudelijk reglement is aangepast.

De conceptteamindeling voor het volgende seizoen is gepresenteerd.

De tussentijdse resultaten zijn besproken en er is een doorkijkje gemaakt naar het nieuwe seizoen.

Cathleen Tjin is vanwege haar inzet en verdienste voor HBV The Jumpers benoemd als erelid!

Wilt u meer weten over de gehouden ALV vraagt u dan het verslag op via voorzitter@hbvthejumpers.nl